Lelkészváltás a gyülekezetünkben

Szilasi Zoltán lelkészt köszöntötte a Hetednapi Adventista Egyház Hajdúhadházi Gyülekezete 2017. december 23-án, a délelőtti istentisztelet keretében. Ő veszi át ugyanis a lelkészi szolgálatot a körzetben 2018. január 1-től.

Rácz Sándor Béla presbiter jelképes ajándékkal és Pál apostol szavaival köszöntötte a gyülekezet nevében a lelkészt:

“Erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 58. vers)

„Azért vagyunk együtt, hogy együtt szolgáljunk, és amit adunk az embereknek az az ő életüket jobbá tegye, és miközben szolgálunk a mi életünk is jóízűvé váljon.” – válaszolt Szilasi Zoltán a köszöntésre, akinek körzete január 1-től a hajdúböszörményi, az újfehértói és a hajdúhadházi gyülekezetekből áll majd.

Restás Lászlótól, a gyülekezet korábbi lelkészétől 2017. december 30-án búcsúzunk, aki a debreceni körzetben folytatja majd szolgálatát.

Mindkettőjük életére és munkájára Isten áldását kívánjuk!