Lelkészváltás a gyülekezetünkben

Szilasi Zoltán lelkészt köszöntötte a Hetednapi Adventista Egyház Hajdúhadházi Gyülekezete 2017. december 23-án, a délelőtti istentisztelet keretében. Ő veszi át ugyanis a lelkészi szolgálatot a körzetben 2018. január 1-től.

Rácz Sándor Béla presbiter jelképes ajándékkal és Pál apostol szavaival köszöntötte a gyülekezet nevében a lelkészt:

“Erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 58. vers)

„Azért vagyunk együtt, hogy együtt szolgáljunk, és amit adunk az embereknek az az ő életüket jobbá tegye, és miközben szolgálunk a mi életünk is jóízűvé váljon.” – válaszolt Szilasi Zoltán a köszöntésre, akinek körzete január 1-től a hajdúböszörményi, az újfehértói és a hajdúhadházi gyülekezetekből áll majd.

Restás Lászlótól, a gyülekezet korábbi lelkészétől 2017. december 30-án búcsúzunk, aki a debreceni körzetben folytatja majd szolgálatát.

Mindkettőjük életére és munkájára Isten áldását kívánjuk!

 

Tarkabarka Bárka!

Nyárvégi családi délután

Ismét megszervezzük a családok számára a Tarkabarka Bárka programot! Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket 2017. augusztus 26. délután 16 órai kezdettel a Hajdúhadház, Csokonai u. 35. szám alatti gyülekezeti épületünkbe!

Keresztség a gyülekezetünkben

Heten kötöttek szövetséget Istennel keresztség által 2017. június 10-én Debrecenben az   Erdőspusztán található Dorcas Szabadidő-központban.

A családias, meghitt alkalmon Restás László lelkész hirdette az igét az ünneplő közösségnek. Az alapigét Pál apostol korinthusiakhoz írt második levelének egy részlete adta: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Kor 5,17). Az ige szavain keresztül néhány hangsúlyos gondolat helyeződött mindannyiunk szívére. Fontos, hogy a keresztség valami teljesen újat hoz az életünkbe. Egyrészről az élet újrakezdésének lehetőségét adja Krisztusban, amikor mindent, amit elrontottunk, Megváltónk helyrehoz bennünk és általunk.

Másrészről nem csupán az életünk megjobbítását adja számunkra, hanem teljes változást hoz. Ez a változás azonban nem egy pillanat műve. A keresztség csak a kezdet. A további haladáshoz megismerésre van szükségünk, fel kell fedeznünk és meg kell értenünk az istenfélelmet és Krisztus múlhatatlan szeretetét. Az új élet kezdetén el kell határoznunk, hogy teljesen feladjuk a régit. A Szentlélekre hagyatkozva el kell engednünk korábbi életünkhöz való kötődéseinket, hogy teljes szívünkkel Istenhez tartozhassunk!

A keresztelés szolgálatát Restás László lelkész valamint Rácz Sándor Béla és Pócsi Lászlóné Irénke, a hajdúhadházi gyülekezet presbiterei végezték. A keresztségi igéket Kovácsné Bokor Sarolta lelkész tolmácsolta a bemerítés után a megkereszteltek számára.

A megkeresztelt testvéreket egy bibliai igeszakasszal – az Apostolok cselekedetei 8,29-40. verseivel – köszöntötte Pócsi Lászlóné. Az ige a szerecsen komornyik példáját adja számunkra, aki miután megértette, hogy Jézus érte is meghalt, a Szentlélek által vezetett Fülöp közreműködésével megkeresztelkedett és “tovább ment az útján örömmel”. Ilyen örömmel kell minden kereszténynek haladni az élet útján! A jó Isten áldása kísérje a megkeresztelt testvéreinket, hogy Jézus Krisztussal mindenkor jókedvvel járjanak, és életük mindig az Ő megváltó szeretetéről beszéljen!